środa, 15 listopada 2017

Tak naucza nas Pan Jezus

powrot Misja  Strona polska powrot
BIBLIA 1  2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 12 13 14 15
JEZUS CHRYSTUS  Król Mesjasz Pasja Ja Jestem Eucharystia  SWIADKOWIE WIARY CHRYSTUSOWCY
na drodze beatyficacji oraz
sw.Jozef Piotr-1 Piotr-2 Swięty Paweł JPII-a JPII-b JPII-c Faustyna O.PIO Antoni Bernardeta Franciszek-a Franciszek-b PatrykTeresa Pawel VI  talenty Fatimacud Stygmatycy 
Gloria na bieżąco w internecie

Biblia w nagraniu głosowym:
Nowy   TESTAMENT powrot Misja 
Mateusz Marek Lukasz Jan Dzieje Apostolskie Rzymian 1 Koryntian
2 Koryntian Galatow Efezjan Filipian Kolosan
1 Tesaloniczan 2 Tesaloniczan 1 Tymoteusza 2 Tymoteusza Tytusa Filemona Hebrajczykow Jakuba 1 Piotra 2 Piotra 1 Jana2Jana 3 Jana Judy Apokalipsa

Stary  TESTAMENT powrot Misja 
 Rodzaju-wstep  Rodzaju Psalmow Wyjscia-wstep Wyjscia Kaplanska-wstep Kaplanska Liczb Powtorzonego PrawaJozuego-wstep Jozuego Sedziow-wstep Sedziow Rut 1 Samuela-wstep 1 Samuela 2 Samuela 1 i 2 Krolow-wstep 1 Krolewska 2 Krolewska 1 Kronik-wstep 1 Kronik 2 Kronik Ezdrasz Nehemiasz-wstep Ezdrasza Nehemiasza Estery-wstepEstery Judyty-wstep Judyty Hioba-wstep Hioba Przyslow Madrosci Tobiasza-wstep Tobiasza Piesn nad PiesniamiKoheleta-wstep Koheleta Syracha Izajasza Jeremiasza-wstep Jeremiasza Lamentacje Ezechiela-wstep Ezechiela DanielaOzeasza Joela Amosa Abdiasza Jonasza Micheasza Nahuma Habakuka Sofoniasza Aggeusza Zachariasza Malachiasza1Machabejska-wstep 1Machabejska 2Machabejska-wstep 2Machabejska
DOMINUS VOBISCUM Strona centralna