środa, 16 października 2019

Swięty Jan Paweł II głosił światu Odkupienie Chrystusowe.


https://youtu.be/s5Vepf47Jh4  lub  http://c.kuczaj.free.fr/Odkupienie.mp4

Przez współpracę z Bożą łaską możemy dostąpić uczestnictwa w naturze Boskiej i życiu wiecznym dzięki Dziełu Zbawienia, które dokonało się we Wcieleniu Syna Bożego i Jego Ofierze na Krzyżu, która uobecnia się w Sakramentalnej Ofierze Eucharystii, Mszy Swiętej, Nowego i Wiecznego Przymierza zgodnie z Ewangelią. http://c.kuczaj.free.fr/Ewangelizacja1.mp4
http://c.kuczaj.free.fr/Ewangelizacja2.mp4

piątek, 11 października 2019

Najświętsza Ofiara Nowego Przymierza-zakończenie


https://youtu.be/bYcn6TwMXhQ  lub http://c.kuczaj.free.fr/Ofiara6.mp4

https://www.youtube.com/playlist?list=PL_shYKUy0ZJBb7T26g-7fzrPyk5cBMLCI

Najświętsza Ofiara Nowego Przymierza-część trzecia


https://youtu.be/shA6w8gvvJs  lub http://c.kuczaj.free.fr/Ofiara3.mp4

https://www.youtube.com/playlist?list=PL_shYKUy0ZJBb7T26g-7fzrPyk5cBMLCI

Najświętsza Ofiara Nowego Przymierza-część piąta


https://youtu.be/XoIq_qc3aPc  lub http://c.kuczaj.free.fr/Ofiara4.mp4

https://www.youtube.com/playlist?list=PL_shYKUy0ZJBb7T26g-7fzrPyk5cBMLCI

Najświętsza Ofiara Nowego Przymierza-część czwarta


https://youtu.be/a_k9byjIIRM  lub http://c.kuczaj.free.fr/Ofiara3.mp4

https://www.youtube.com/playlist?list=PL_shYKUy0ZJBb7T26g-7fzrPyk5cBMLCI