piątek, 11 maja 2018

W Bordeaux grałem i śpiewałem Bogu tak - część pierwsza

ODNALEZIENIE SZYBKIE STRON POLSKICH 
127 STRONA POLSKA 128 EWANGELIA SW. MATEUSZA 129 EWANGELIA SW: MARKA 130 EWANGELIA SW. £UKASZA 131 EWANGELIA SW. JANA 132 KALENDARZ 133 MSZE SWIETE 134 HOMILIE 135 EWANGELIZACJA 136 DZIENNICZEK SW. FAUSTYNY 137 W CO WIERZYMY138 SWIAT BIBLIJNY 139 OBRAZKI BIBLIJNE I MAPY 140 PRZYKAZANIA BOSKIE 141 SAKRAMENTY SWIETE 142 LITURGIA KOSCIELNA143 PIOSENKI RELIGIJNE 144 MODLITWA Z KOSCIOLEM 145 POLSKA MISJA KATOLICKA 146 PARAFIA BRUAY LA BUISSIEREMSZALNE TEKSTY LITURGII PISMO SWIETE NA GŁOS DO SŁUCHANIA